Macho Sisig Nachos

Nachos topped with tomato salsa at pina-ASTIG ng Dencio’s Krispy Sisig. Dinagdagan pa ng cheese sauce drizzle for more flavor.

Total Price : Php 218.90
VOUCHER CODE: