Bulalo

Tender beef shank soup na mas pinalasa ng iba’t ibang sangkap na gulay.

Total Price : Php 577.50
VOUCHER CODE: